The Me Hilbert - Diamonds On My Windshield

Service på instrumenten

När det handlar om att göra musik och om att göra det som alla andra kräver så kanske man känner att detta med bleckblåsinstrument inte är det enklaste och att man kanske känner att detta är ganska svårt. Men i själva verket handlar detta om att göra något för alla andra och jag vill också att det mer handlar om att göra det som alla andra kräver samtidigt som man också faktiskt vill detta med. Ja, varför inte bara göra detta och få till en bra svarsfråga för alla som både kan och vill detta med att spela instrument.